ARTEVIDA zavod Blog

Odprtje subverzivne razstave – Subversive exhibition opening

Posted in Exhibitions, Taboos by ARTEVIDA zavod on March 20, 2010

(English text below)

SUBVERZIVNA ROČNA DELA – TABUJI V PREJI KULTURE

Theresa M. Winge and Rebecca Schuiling: Triquertum Menarche: Virgin, Mother, Crone

Vljudno vabljeni na odprtje mednarodne skupinske razstave Subverzivna ročna dela – tabuji v preji kulture, v četrtek, 25. marca 2010, ob 19. uri v galerijskem prostoru Modre hiše, Bravničarjeva 13, Ljubljana.

Razstava Subverzivna ročna dela – tabuji v preji kulture predstavlja izbor sedemnajstih umetnikov in skupin iz Hrvaške, Japonske, Nizozemske, Paragvaja, Slovenije, Srbije, Švedske, Turčije in ZDA. Razstava združuje nekdaj nedotakljivo izročilo tabujev z izročilom rokodelskih tehnik. Z obujanjem nostalgije in zaupanja v tradicijo pomaga zmanjševati odpor do globoko ukoreninjenih tabujev, s čimer umetnikom in obiskovalcem omogoča bolj sproščen in poglobljen premislek o razlogih in smislu obstoja le teh.

Ob odprtju Vas bomo pogostili z izbranimi tabu-specialitetami in subverzivnimi pijačami!

Razstavljajo: Stella Bernhardt, Margareth Degeling, Ana Dimitrijević in Aleksandar Popović, Henrik Hedinge in Ann Lee, Sonja Hržina Majstorović, Meta Jakič, Jasminka Končić, Ljubica Marčetić Marinović, Nataša Skušek, Urh Sobočan, ŠKART, Martina Štirn, Hiroko Tsuchimoto, Evrensel Ürüm, Roberta Weissman Nagy, Theresa M. Winge in Rebecca Schuiling.

Organizator razstave je neprofitni zavod za kulturo in umetnost Artevida.

Selektorji razstave so Kristina Babošek, Petja Grafenauer in Veljko Njegovan.

Spremni katalog je oblikoval Vasja Cenčič.

Margareth Degeling: The Beauty Diary

SUBVERSIVE HANDICRAFTS – TABOOS IN OUR CULTURAL FABRIC

You are cordially invited to attend the opening of the international group exhibition

Subversive handicrafts – taboos in our cultural fabric

that will take place at 7 pm on Thursday, 25th March, in the gallery in Modra hiša, Bravničarjeva 13, Ljubljana.

The exhibition Subversive handicrafts – taboos in our cultural fabric presents a selection of seventeen artists and art groups from Croatia, Japan, the Netherlands, Paraguay, Slovenia, Serbia, Sweden, Turkey and USA. The exhibition joins the formally untouchable tradition of taboos and the handicraft tradition. By reviving nostalgia and the trust in tradition it helps weaken the resistance towards the deeply rooted taboos, which in turn enables the artists and visitors to experience a more relaxed and in-depth insight into their essence and the reasons of their existence.

At the opening you will be welcome to try a fine selection of taboo specialties and subversive drinks!

Exhibiting artists: Stella Bernhardt, Margareth Degeling, Ana Dimitrijević and Aleksandar Popović, Henrik Hedinge and Ann Lee, Sonja Hržina Majstorović, Meta Jakič, Jasminka Končić, Ljubica Marčetić Marinović, Nataša Skušek, Urh Sobočan, ŠKART, Martina Štirn, Hiroko Tsuchimoto, Evrensel Ürüm, Roberta Weissman Nagy, Theresa M. Winge and Rebecca Schuiling.

The exhibition is organised by Artevida, the non-profit Institute for Cultural Studies & Art.

The selectors at the exhibition were Kristina Babošek, Petja Grafenauer and Veljko Njegovan.

The catalogue was designed by Vasja Cenčič.

Subverzivna ročna dela cenzurirana na Poljskem – Subversive handicrafts censored in Poland

Posted in Taboos by ARTEVIDA zavod on March 20, 2010

(English text below)

Poseben izbor del avtorjev iz slovanskih kultur,  katera so prispela na odprti poziv umetnikom “Subverzivna ročna dela – tabuji v preji kulture”,  je bil predstavljen na razstavi ob mednarodni konferenci “Tabuslav – tabu s široko odprtimi očmi”, ki jo je organiziral Inštitut za slovanske jezike in literature na Univerzi Adama Mickiewicza v poljskem mestu Poznanj. Naslednje jutro po otvoritvi razstave je vodstvo univerze zahtevalo odstranitev dveh eksponatov : dela hrvaške umetnice Robrete Weissman Nagy “Inner Beauty” narejeno iz vezenih higienskih vložkov, in delo druge hrvaške umetnice Sonje Hržina Majstorović  – skulpturo iz prosojnega roza blaga, polnjeno s peno in kuhinjskimi pripomočki in okrašeno z roza nedrčkom imenovano “Žena – Domaćica – Kurva – Svetica”.

Na razstavi je bilo predstavljenih skupaj enajst del, poleg omenjenih še stvaritve Stelle Bernhardt in Jasminke Končić iz Hrvaške, Urha Sobočana iz Slovenije, Ane Dimitrijevic in Aleksandra Popovića ter skupine ŠKART iz Srbije.

Razstava je bila sprejeta z velikim zanimanjem in pozitivnimi odmevi tako med sodelujočimi na konferenci o tabujih, kot tudi med velikim številom študentov in osebja univerze, ki so še pred uradnim odprtjem imeli dva dni možnosti ogleda razstave. Dekanat je cenzuro uvedel zaradi nekaj pritožb (celo žensk) s strani vodilnega osebja univerze. Nastala je izjemno zanimiva in paradoksalna situacija, ki je še dodatno popestrila razprave o tabujih na konferenci!

Kot kuratorka razstave in avtorica poziva umetnikom sem se odločila odstraniti vse eksponate, pustila pa sem vsa stojala, vitrine in napise s podatki o delih in umetnikih, kot razstavo brez eksponatov.

Iskreno se zahvaljujem organizatorjem konference in še posebej mag. Zvonku Dimoskemu za odlično organizacijo te izjemno poučne konference, ter še posebej za profesionalno in prijazno podporo ob zapletu s cenzuro.

Očitno je dolga tradicija cenzure na Poljskem še vedno močna, samo sedaj je v službi neke druge dogme. Toplo upam, da bo naraščajoči in vedno bolj odločen upor zoper cenzuro kmalu zagotovil, da bodo vrednote akademskega dialoga in demokratičnosti spoštovane, in s tem omogočena svobodna izmenjava mnenj, znanj in ustvarjalne energije.

Kristina Babošek

The international conference named “Tabuslav – Taboo seen with the eyes wide open”, organized by the Institute of Slavic Languages and Literatures at the University of Adam Mickiewicz in Poznan, hosted an exhibition of artworks created about taboos, named “Subversive handicrafts – taboos in the weaving of culture”. Morning after the opening, the University requested two artworks to be removed from display.

Both artworks were by Croatian artists – one by Roberta Weissman Nagy and the other by Sonja Hrzina Majstorovic. Weissman Nagy’s work named “Inner Beauty” consist of five sanitary pads finely embroidered with red cotton thread. The artwork of Hrzina Majstorovic depicts a large hand, made of sheer pink muslin, stuffed with foam and kitchen utensils and adorned by a pink bra, named “Woman – Housewife – Whore – Saint”.

The exhibition consisted of 11 artworks selected among those submitted to an open call organized by ARTEVIDA, a not-for-profit institution from Ljubljana. Other artworks selected for this exhibition were by Stella Bernhardt, Jasminka Koncic (Croatia), Urh Sobocan (Slovenia), Ana Dimitrijevic & Aleksandar Popovic and SKART art group (Serbia).

The exhibition in Poznan was very well received by the organizers and participants of the conference, as well as by a large number of students and staff at the University Adam Mickiewicz, who had a chance to see the artworks for two whole days before the opening, as well as at the grand opening on the evening of 8th of December. However, based on several complaints by (even some female) members of high-ranked university staff, the censorship was enforced on two mentioned artworks the very next morning after the opening. This certainly created a paradoxical situation, which made the discussions at the conference dedicated to taboos even more interesting!

As a curator of the exhibition and an author of the open call, I’ve decided to remove all artworks, and leave all stands, boxes and printed descriptions with details about artworks and artists in the exhibition venue in a form of an exhibition without artworks.

I hereby wish to thank the organizers of the conference and especially mag. Zvonko Dimoski for superb organization of this informative and eye-opening event, and above all for his amazing positive attitude and professional & friendly support through dealing with the censorship issue.

From reactions shared by individuals and organizations concerned with the freedom of speech, it is obvious that a long tradition of censorship in Poland is still alive, just serving another dogma. Let’s hope that growing and more determined efforts will soon ensure that values of academic dialogue and true democracy prevail, in order to be able to respectfully share and discuss different opinions and values, which promote the exchange of opinions, knowledge and  creative energy.

Kristina Babošek

Subversive handicrafts – taboos in the weaving of culture

Posted in Exhibitions by ARTEVIDA zavod on October 1, 2009

fibers cut

Call to artists for participation in a group exhibition themed as “Subversive handicrafts – taboos in the weaving of culture”.

Taboos are so deeply rooted in all cultures, we often don’t even notice them, nor do we question their purpose, even though they shape our reality, our bodies, perception and behaviour – they affect our lives in a multitude of ways.

Artists are invited to use traditional handicraft techniques with any choice of materials to explore, expose, question and challenge sexual, dietary, national, religious, political and any other taboos.

Artworks can be two or three dimensional, made at least in some part by using some traditional handicraft techniques such as crocheting, knitting, embroidery, felting, lace-making, weaving, pottery, basketry and others, or made by reclaiming / recycling existing handicraft products which form a new artwork. Choice of materials is free, dimensions maximum 3 x 3 meters, maximum weight 50 kg.

Applications with photos (max 5 works per author) with their ellaboration of depicted taboo and detailed description of artwork – technique, material, dimensions and weight should be sent by 31st of January 2010 to artevida.zavod@yahoo.com

A selection of works will be presented in a collective exhibition at the “Modra hisa” gallery space in Ljubljana – Slovenia from March till April of 2010.

artevida.zavod@yahoo.com